Matilda Boutique and Spa Hotel – Hàng Buồm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 73 P. Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3938 2255
Trang web http://hanoimatildahotel.com/
Tọa độ 210.346.235, 1.058.534.828

 


Địa chỉ Matilda Boutique and Spa Hotel ở đâu?

73 P. Mã Mây, Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội 10000, Việt Nam

Giờ làm việc của Matilda Boutique and Spa Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Matilda Boutique and Spa Hotel là:

Matilda Boutique and Spa Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Matilda Boutique and Spa Hotel là: http://hanoimatildahotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Đông Á 1 - Phan Đình Phùng