May Hotel Phu Quoc – Đường Bào

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Phố đi bộ Bãi Trường, ấp huyện, Đường Bào, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3955 599
Trang web https://www.facebook.com/mayhotelphuquoc
Tọa độ 101.302.883, 1.039.825.329

 


Địa chỉ May Hotel Phu Quoc ở đâu?

Phố đi bộ Bãi Trường, ấp huyện, Đường Bào, Phú Quốc, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của May Hotel Phu Quoc như thế nào?

Giờ làm việc của May Hotel Phu Quoc là:

May Hotel Phu Quoc có website không?

Địa chỉ trang web của May Hotel Phu Quoc là: https://www.facebook.com/mayhotelphuquoc

Hình ảnh

Xem thêm:  Surf4You Residence - Phường Hàm Tiến