Mayana Hotel – Hải Châu 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 40 Nguyễn Thái Học, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3866 777
Trang web http://www.mayanahotel.com/
Tọa độ 16.068.191, 108.223.502

 


Địa chỉ Mayana Hotel ở đâu?

40 Nguyễn Thái Học, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Mayana Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Mayana Hotel là:

Mayana Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Mayana Hotel là: http://www.mayanahotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  KS Minh Minh Nam - KDC Nam Long