Mê Trang Cafe Chi Nhánh Hải Phòng – Hồng Bàng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 2B Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng 02253, Việt Nam
Số điện thoại 098 125 56 19
Trang web
Tọa độ 208.640.333, 10.668.508.059.999.900

 


Địa chỉ Mê Trang Cafe Chi Nhánh Hải Phòng ở đâu?

2B Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng 02253, Việt Nam

Giờ làm việc của Mê Trang Cafe Chi Nhánh Hải Phòng như thế nào?

Giờ làm việc của Mê Trang Cafe Chi Nhánh Hải Phòng là:

Mê Trang Cafe Chi Nhánh Hải Phòng có website không?

Địa chỉ trang web của Mê Trang Cafe Chi Nhánh Hải Phòng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop Hoa Tươi Rêu - Phú Thuỷ