Mekong Hotel & Restaurant – Avenue

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 232A Đại Lộ Đồng Khởi, Avenue, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 093 545 68 63
Trang web http://bentremekonghotels.com/
Tọa độ 10.256.106.299.999.900, 1.063.654.785

 


Địa chỉ Mekong Hotel & Restaurant ở đâu?

232A Đại Lộ Đồng Khởi, Avenue, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Mekong Hotel & Restaurant như thế nào?

Giờ làm việc của Mekong Hotel & Restaurant là:

Mekong Hotel & Restaurant có website không?

Địa chỉ trang web của Mekong Hotel & Restaurant là: http://bentremekonghotels.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Century - TT. Bình Định