Mì cay Seoul – Tân Phú

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 615 QL14, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước, Việt Nam
Số điện thoại 097 365 07 50
Trang web
Tọa độ 115.365.028, 10.689.564.659.999.900

 


Địa chỉ Mì cay Seoul ở đâu?

615 QL14, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước, Việt Nam

Giờ làm việc của Mì cay Seoul như thế nào?

Giờ làm việc của Mì cay Seoul là: Thứ Ba:[08:00-20:00], Thứ Tư:[08:00-20:00], Thứ Năm:[08:00-20:00], Thứ Sáu:[08:00-20:00], Thứ Bảy:[08:00-20:00], Chủ Nhật:[08:00-20:00], Thứ Hai:[08:00-20:00]

Mì cay Seoul có website không?

Địa chỉ trang web của Mì cay Seoul là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hàn Quốc Quán - Hưng Bình