MIDMOST VILLA – 901700

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 47 Lê Lai Ninh Kieu Can Tho City, 901700, Việt Nam
Số điện thoại 0779 661 122
Trang web https://www.airbnb.com/users/show/1631767
Tọa độ 10.032.215.599.999.900, 1.057.798.636

 


Địa chỉ MIDMOST VILLA ở đâu?

47 Lê Lai Ninh Kieu Can Tho City, 901700, Việt Nam

Giờ làm việc của MIDMOST VILLA như thế nào?

Giờ làm việc của MIDMOST VILLA là:

MIDMOST VILLA có website không?

Địa chỉ trang web của MIDMOST VILLA là: https://www.airbnb.com/users/show/1631767

Hình ảnh

Xem thêm:  Bảo Trân Motel - Thành phố Pleiku