Milan 1 Hotel – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 23 Đường số 4, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 5431 7999
Trang web
Tọa độ 107.204.368, 10.668.654.819.999.900

 


Địa chỉ Milan 1 Hotel ở đâu?

23 Đường số 4, Phường 7, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Milan 1 Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Milan 1 Hotel là:

Milan 1 Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Milan 1 Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Anh Việt Linh HOTEL - Phường 6