Min 268 Trà Sữa Tuyên Quang – Tân Hà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 268 Lê Duẩn, Tân Hà, Tuyên Quang, Việt Nam
Số điện thoại 0329 869 899
Trang web
Tọa độ 218.316.068, 10.519.584.619.999.900

 


Địa chỉ Min 268 Trà Sữa Tuyên Quang ở đâu?

268 Lê Duẩn, Tân Hà, Tuyên Quang, Việt Nam

Giờ làm việc của Min 268 Trà Sữa Tuyên Quang như thế nào?

Giờ làm việc của Min 268 Trà Sữa Tuyên Quang là: Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Min 268 Trà Sữa Tuyên Quang có website không?

Địa chỉ trang web của Min 268 Trà Sữa Tuyên Quang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Café Khúc Ban Chiều Sérénata Coffee - Phường 7