Minh Coffee – Cafe cá Koi – Bảo Ninh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Trần Hưng Đạo, Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 097 988 11 73
Trang web http://www.facebook.com/minhcoffee.qb
Tọa độ 174.733.508, 10.663.116.869.999.900

 


Địa chỉ Minh Coffee - Cafe cá Koi ở đâu?

Trần Hưng Đạo, Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Minh Coffee - Cafe cá Koi như thế nào?

Giờ làm việc của Minh Coffee – Cafe cá Koi là: Thứ Ba:[07:00-22:30], Thứ Tư:[07:00-22:30], Thứ Năm:[07:00-22:30], Thứ Sáu:[07:00-22:30], Thứ Bảy:[07:00-22:30], Chủ Nhật:[07:00-22:30], Thứ Hai:[07:00-22:30]

Minh Coffee - Cafe cá Koi có website không?

Địa chỉ trang web của Minh Coffee – Cafe cá Koi là: http://www.facebook.com/minhcoffee.qb

Hình ảnh

Xem thêm:  Cà Phê Chùa - Phường 2