Minh Nhi Hotel – Tân Thiện

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 356 Nguyễn Trường Tộ, Tân Thiện, Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 3870 456
Trang web
Tọa độ 106.799.403, 1.077.598.946

 


Địa chỉ Minh Nhi Hotel ở đâu?

356 Nguyễn Trường Tộ, Tân Thiện, Hàm Tân, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Minh Nhi Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Minh Nhi Hotel là:

Minh Nhi Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Minh Nhi Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Phượng Hoàng - Trường Thi