Minh Phú Palace – Ngọc Tân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ XHWW+RFX, Ngọc Tân, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam
Số điện thoại 0238 3208 999
Trang web
Tọa độ 189.971.066, 1.055.962.327

 


Địa chỉ Minh Phú Palace ở đâu?

XHWW+RFX, Ngọc Tân, Diễn Châu, Nghệ An, Việt Nam

Giờ làm việc của Minh Phú Palace như thế nào?

Giờ làm việc của Minh Phú Palace là:

Minh Phú Palace có website không?

Địa chỉ trang web của Minh Phú Palace là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Venus Tam Đảo - Tam Đảo