Minh Toàn Galaxy Hotel – Hoà Cường Bắc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 306 Đ. 2 Tháng 9, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 0236 3662 288
Trang web https://sites.google.com/view/minh-toan-galaxy-hotel/
Tọa độ 160.442.346, 1.082.227.286

 


Địa chỉ Minh Toàn Galaxy Hotel ở đâu?

306 Đ. 2 Tháng 9, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Minh Toàn Galaxy Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Minh Toàn Galaxy Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Sapa Lake View Hotel - TT. Sa Pa