Minh’s Hostel – P. Nguyễn Trãi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 539 QL4C, Nguyen Trai Ward, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0219 6511 888
Trang web
Tọa độ 228.308.495, 1.049.832.663

 


Địa chỉ Minh's Hostel ở đâu?

539 QL4C, Nguyen Trai Ward, P. Nguyễn Trãi, Hà Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Minh's Hostel như thế nào?

Giờ làm việc của Minh’s Hostel là:

Minh's Hostel có website không?

Địa chỉ trang web của Minh’s Hostel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Vạn Xuân - Tam Thanh