Mini Mart Kim Gia – Phường 9

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 65 Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3902 929
Trang web https://www.facebook.com/thucphamsachKimGia
Tọa độ 119.488.712, 1.084.626.418

 


Địa chỉ Mini Mart Kim Gia ở đâu?

65 Quang Trung, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam

Giờ làm việc của Mini Mart Kim Gia như thế nào?

Giờ làm việc của Mini Mart Kim Gia là: Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Mini Mart Kim Gia có website không?

Địa chỉ trang web của Mini Mart Kim Gia là: https://www.facebook.com/thucphamsachKimGia

Hình ảnh

Xem thêm:  Shop Hoa Tươi Ái Nghiã Đại Lộc - Đại Lộc