Mixue Quảng Nam – Phường Tân Thạnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 155 Trần Quý Cáp, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0862 000 557
Trang web
Tọa độ 15.575.687.499.999.900, 10.846.964.589.999.900

 


Địa chỉ Mixue Quảng Nam ở đâu?

155 Trần Quý Cáp, Phường Tân Thạnh, Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Mixue Quảng Nam như thế nào?

Giờ làm việc của Mixue Quảng Nam là: Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Mixue Quảng Nam có website không?

Địa chỉ trang web của Mixue Quảng Nam là:

Hình ảnh

Xem thêm:  ARCHI COFFEE CLUB - Kinh Bắc