Mộc Quán Điện Biên – Phường Mường Thanh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 111 Đ. Nguyễn Chí Thanh, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên 390000, Việt Nam
Số điện thoại 0215 3833 189
Trang web
Tọa độ 213.888.052, 103.014.738

 


Địa chỉ Mộc Quán Điện Biên ở đâu?

111 Đ. Nguyễn Chí Thanh, Phường Mường Thanh, Thành phố Điện Biên Phủ, Điện Biên 390000, Việt Nam

Giờ làm việc của Mộc Quán Điện Biên như thế nào?

Giờ làm việc của Mộc Quán Điện Biên là: Thứ Hai:[06:30-23:00], Thứ Ba:[06:30-23:00], Thứ Tư:[06:30-23:00], Thứ Năm:[06:30-23:00], Thứ Sáu:[06:30-23:00], Thứ Bảy:[06:30-23:00], Chủ Nhật:[06:30-23:00]

Mộc Quán Điện Biên có website không?

Địa chỉ trang web của Mộc Quán Điện Biên là:

Hình ảnh

Xem thêm:  BIDA MAY - Châu Pha