Mochi Sweets – TP. Việt Trì, Phú Thọ – Ph.Gia Cẩm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Địa chỉ kiôt số 3, Số 1606A Đường Hùng Vương, Ph.Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 290000, Việt Nam
Số điện thoại 0833 586 168
Trang web http://www.mochisweets.com.vn/vi/
Tọa độ 213.212.288, 1.053.859.377

 


Địa chỉ Mochi Sweets - TP. Việt Trì, Phú Thọ ở đâu?

Địa chỉ kiôt số 3, Số 1606A Đường Hùng Vương, Ph.Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ 290000, Việt Nam

Giờ làm việc của Mochi Sweets - TP. Việt Trì, Phú Thọ như thế nào?

Giờ làm việc của Mochi Sweets – TP. Việt Trì, Phú Thọ là: Thứ Bảy:[08:30-22:30], Chủ Nhật:[08:30-22:30], Thứ Hai:[08:30-22:30], Thứ Ba:[08:30-22:30], Thứ Tư:[08:30-22:30], Thứ Năm:[08:30-22:30], Thứ Sáu:[08:30-22:30]

Mochi Sweets - TP. Việt Trì, Phú Thọ có website không?

Địa chỉ trang web của Mochi Sweets – TP. Việt Trì, Phú Thọ là: http://www.mochisweets.com.vn/vi/

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh kem Tuyền Tuyền - Phường 7