Món Quảng – Phước Ninh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 44 Đ. Lê Đình Dương, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam
Số điện thoại 098 500 00 75
Trang web https://monquang.com.vn/
Tọa độ 160.612.375, 1.082.212.813

 


Địa chỉ Món Quảng ở đâu?

44 Đ. Lê Đình Dương, Phước Ninh, Hải Châu, Đà Nẵng 550000, Việt Nam

Giờ làm việc của Món Quảng như thế nào?

Giờ làm việc của Món Quảng là: Thứ Hai:[06:00-23:00], Thứ Ba:[06:00-23:00], Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00], Thứ Bảy:[06:00-23:00], Chủ Nhật:[06:00-23:00]

Món Quảng có website không?

Địa chỉ trang web của Món Quảng là: https://monquang.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Kubo Sushi BBQ - Phường 4