Mui Ne Boutique Hotel Phan Thiet – Phường Hàm Tiến

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 25 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0252 3741 789
Trang web
Tọa độ 10.942.543.899.999.900, 1.081.921.768

 


Địa chỉ Mui Ne Boutique Hotel Phan Thiet ở đâu?

25 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Hàm Tiến, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Mui Ne Boutique Hotel Phan Thiet như thế nào?

Giờ làm việc của Mui Ne Boutique Hotel Phan Thiet là:

Mui Ne Boutique Hotel Phan Thiet có website không?

Địa chỉ trang web của Mui Ne Boutique Hotel Phan Thiet là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Emeralda Ninh Binh Resort & Spa - Gia Vân