Muối ớt – Hải Sản – Phường 5

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 89 Hùng Vương, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam
Số điện thoại 0848 575 777
Trang web https://www.facebook.com/muoiotseafood
Tọa độ 168.103.898, 1.071.029.576

 


Địa chỉ Muối ớt - Hải Sản ở đâu?

89 Hùng Vương, Phường 5, Đông Hà, Quảng Trị, Việt Nam

Giờ làm việc của Muối ớt - Hải Sản như thế nào?

Giờ làm việc của Muối ớt – Hải Sản là: Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Muối ớt - Hải Sản có website không?

Địa chỉ trang web của Muối ớt – Hải Sản là: https://www.facebook.com/muoiotseafood

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Chim Cò Anh Quyết - Nhật Tân