Mỳ gà tần xã tắc – P. Tân Quang

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 99 Xã Tắc, P. Tân Quang, Tuyên Quang, Việt Nam
Số điện thoại 096 577 08 99
Trang web
Tọa độ 218.163.409, 10.521.300.769.999.900

 


Địa chỉ Mỳ gà tần xã tắc ở đâu?

99 Xã Tắc, P. Tân Quang, Tuyên Quang, Việt Nam

Giờ làm việc của Mỳ gà tần xã tắc như thế nào?

Giờ làm việc của Mỳ gà tần xã tắc là: Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày]

Mỳ gà tần xã tắc có website không?

Địa chỉ trang web của Mỳ gà tần xã tắc là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Chè Ngon Tô Thị - Phường Mường Thanh