Mỹ Hà Hotel – Phú Yên

Thông tin liên hệ

Địa chỉ C13 Hoang Van Thu, Ward 5, City, Phú Yên, Việt Nam
Số điện thoại 0257 3686 970
Trang web
Tọa độ 13.103.350.299.999.900, 1.093.060.165

 


Địa chỉ Mỹ Hà Hotel ở đâu?

C13 Hoang Van Thu, Ward 5, City, Phú Yên, Việt Nam

Giờ làm việc của Mỹ Hà Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Mỹ Hà Hotel là:

Mỹ Hà Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Mỹ Hà Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Từ Sơn Luxury 2 Hotel - Khu đô thị Bắc