Nang House 82 – Lê Lợi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 485/3 Phạm Văn Đồng, Lê Lợi, ward, Kon Tum 580000, Việt Nam
Số điện thoại 090 275 92 04
Trang web https://vietnamphuot.wordpress.com/
Tọa độ 143.185.896, 1.079.890.339

 


Địa chỉ Nang House 82 ở đâu?

485/3 Phạm Văn Đồng, Lê Lợi, ward, Kon Tum 580000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nang House 82 như thế nào?

Giờ làm việc của Nang House 82 là:

Nang House 82 có website không?

Địa chỉ trang web của Nang House 82 là: https://vietnamphuot.wordpress.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Eirene Villa - Gò Bùi