NewDay Hotel Thái Bình – Bình Minh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 9CWR+5WC, Bình Minh, Kiến Xương, Thái Bình 06000, Việt Nam
Số điện thoại 0819 353 555
Trang web http://newdayhotel.vn/
Tọa độ 203.954.411, 1.064.422.505

 


Địa chỉ NewDay Hotel Thái Bình ở đâu?

9CWR+5WC, Bình Minh, Kiến Xương, Thái Bình 06000, Việt Nam

Giờ làm việc của NewDay Hotel Thái Bình như thế nào?

Giờ làm việc của NewDay Hotel Thái Bình là:

NewDay Hotel Thái Bình có website không?

Địa chỉ trang web của NewDay Hotel Thái Bình là: http://newdayhotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Tam Thanh Natural Beach Resort - Thanh Niên