NEWDAYS Japanese Matcha Cafe – Hàng Văn Thụ0

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đường Bắc Sơn, Hàng Văn Thụ0, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam
Số điện thoại 0829 388 686
Trang web
Tọa độ 21.595.121.799.999.900, 1.058.275.903

 


Địa chỉ NEWDAYS Japanese Matcha Cafe ở đâu?

Đường Bắc Sơn, Hàng Văn Thụ0, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Giờ làm việc của NEWDAYS Japanese Matcha Cafe như thế nào?

Giờ làm việc của NEWDAYS Japanese Matcha Cafe là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

NEWDAYS Japanese Matcha Cafe có website không?

Địa chỉ trang web của NEWDAYS Japanese Matcha Cafe là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Cộng cà phê - Phường 6