Ngàn Sao Quán – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 50 đường Đại Đức Hữu Nhem, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam
Số điện thoại 091 399 89 88
Trang web
Tọa độ 9.179.426.399.999.990, 1.051.406.834

 


Địa chỉ Ngàn Sao Quán ở đâu?

50 đường Đại Đức Hữu Nhem, Phường 1, Thành phố Cà Mau, Cà Mau, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngàn Sao Quán như thế nào?

Giờ làm việc của Ngàn Sao Quán là: Thứ Hai:[00:00-12:55], Thứ Ba:[16:00-22:00], Thứ Tư:[16:00-22:00], Thứ Năm:[16:00-22:00], Thứ Sáu:[16:00-22:00], Thứ Bảy:[16:00-22:00], Chủ Nhật:[16:00-22:00]

Ngàn Sao Quán có website không?

Địa chỉ trang web của Ngàn Sao Quán là:

Hình ảnh

Xem thêm:  THAI BINH BA BE HOTEL - Khang Ninh