Ngoc Anh Legend Hotel Ninh Binh – Tân Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 36 Lương Văn Tụy, Tân Thành, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 096 515 55 88
Trang web https://ngocanhhotels.com/our-hotels/
Tọa độ 20.256.839.199.999.900, 1.059.707.888

 


Địa chỉ Ngoc Anh Legend Hotel Ninh Binh ở đâu?

36 Lương Văn Tụy, Tân Thành, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngoc Anh Legend Hotel Ninh Binh như thế nào?

Giờ làm việc của Ngoc Anh Legend Hotel Ninh Binh là:

Ngoc Anh Legend Hotel Ninh Binh có website không?

Địa chỉ trang web của Ngoc Anh Legend Hotel Ninh Binh là: https://ngocanhhotels.com/our-hotels/

Hình ảnh

Xem thêm:  Minh Dien - Phường 1