Ngọc Hà Motel – Đông Hải 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 10 P. Đoàn Chuẩn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 098 977 27 06
Trang web
Tọa độ 20.846.527.899.999.900, 1.067.133.741

 


Địa chỉ Ngọc Hà Motel ở đâu?

10 P. Đoàn Chuẩn, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngọc Hà Motel như thế nào?

Giờ làm việc của Ngọc Hà Motel là:

Ngọc Hà Motel có website không?

Địa chỉ trang web của Ngọc Hà Motel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Mai Chau Backpackers House - Nà Phòn