Ngọc Lĩnh Motel – khóm Vĩnh Đông

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 162 Mai Văn Tạo, khóm Vĩnh Đông, Châu Đốc, An Giang 02963, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3862 999
Trang web http://ngoclinhmotel.com/
Tọa độ 106.773.271, 10.508.454.239.999.900

 


Địa chỉ Ngọc Lĩnh Motel ở đâu?

162 Mai Văn Tạo, khóm Vĩnh Đông, Châu Đốc, An Giang 02963, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngọc Lĩnh Motel như thế nào?

Giờ làm việc của Ngọc Lĩnh Motel là:

Ngọc Lĩnh Motel có website không?

Địa chỉ trang web của Ngọc Lĩnh Motel là: http://ngoclinhmotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Grandpearl Resort - Quan Lạn