Ngon Avatar Cafe – P.Tây Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1 Tăng Bạt Hổ, P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 098 422 44 62
Trang web http://www.ngonavatar.com.vn/
Tọa độ 139.806.013, 10.799.684.459.999.900

 


Địa chỉ Ngon Avatar Cafe ở đâu?

1 Tăng Bạt Hổ, P.Tây Sơn, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Giờ làm việc của Ngon Avatar Cafe như thế nào?

Giờ làm việc của Ngon Avatar Cafe là: Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Ngon Avatar Cafe có website không?

Địa chỉ trang web của Ngon Avatar Cafe là: http://www.ngonavatar.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Cafe Từ - Lý Thường Kiệt