ngọt – dụng cụ nguyên liệu làm bánh Hải Phòng – Trại Cau

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 102 Chợ Con, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0888 821 273
Trang web https://ngotbaking.vn/
Tọa độ 208.498.676, 10.668.124.089.999.900

 


Địa chỉ ngọt - dụng cụ nguyên liệu làm bánh Hải Phòng ở đâu?

102 Chợ Con, Trại Cau, Lê Chân, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của ngọt - dụng cụ nguyên liệu làm bánh Hải Phòng như thế nào?

Giờ làm việc của ngọt – dụng cụ nguyên liệu làm bánh Hải Phòng là: Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

ngọt - dụng cụ nguyên liệu làm bánh Hải Phòng có website không?

Địa chỉ trang web của ngọt – dụng cụ nguyên liệu làm bánh Hải Phòng là: https://ngotbaking.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Vườn Lan - Bùi Hứm - Lạc Sơn