Nguyên Liệu Trà Sữa Lệ Châu – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Ki ốt 21-24, Hoàng Diệu, Phường 1, Sóc Trăng, Việt Nam
Số điện thoại 0299 3812 124
Trang web https://www.facebook.com/lechautrasuamicay/
Tọa độ 96.033.481, 10.597.552.139.999.900

 


Địa chỉ Nguyên Liệu Trà Sữa Lệ Châu ở đâu?

Ki ốt 21-24, Hoàng Diệu, Phường 1, Sóc Trăng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nguyên Liệu Trà Sữa Lệ Châu như thế nào?

Giờ làm việc của Nguyên Liệu Trà Sữa Lệ Châu là: Thứ Bảy:[06:45-18:30], Chủ Nhật:[06:45-18:30], Thứ Hai:[06:45-18:30], Thứ Ba:[06:45-18:30], Thứ Tư:[06:45-18:30], Thứ Năm:[06:45-18:30], Thứ Sáu:[06:45-18:30]

Nguyên Liệu Trà Sữa Lệ Châu có website không?

Địa chỉ trang web của Nguyên Liệu Trà Sữa Lệ Châu là: https://www.facebook.com/lechautrasuamicay/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nội Thất Trung Sỹ Thái Nguyên - Khu dân cư số 6