Nhà Bè Vĩnh Hy Quán – Vĩnh Hải

Thông tin liên hệ

Địa chỉ P693+VGQ, Road to Ba Dien beach, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 094 522 99 77
Trang web http://vinhhybaynt.com.vn/
Tọa độ 117.197.219, 1.092.038.709

 


Địa chỉ Nhà Bè Vĩnh Hy Quán ở đâu?

P693+VGQ, Road to Ba Dien beach, Vĩnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Bè Vĩnh Hy Quán như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Bè Vĩnh Hy Quán là: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Nhà Bè Vĩnh Hy Quán có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Bè Vĩnh Hy Quán là: http://vinhhybaynt.com.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Hải Sản Lưu Cầm - Quảng Trạch