nhà hàng 119 – Vạn Thắng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 119 Hoàng Văn Thụ, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam
Số điện thoại 097 718 51 89
Trang web
Tọa độ 12.250.981, 1.091.890.145

 


Địa chỉ nhà hàng 119 ở đâu?

119 Hoàng Văn Thụ, Vạn Thắng, Nha Trang, Khánh Hòa 650000, Việt Nam

Giờ làm việc của nhà hàng 119 như thế nào?

Giờ làm việc của nhà hàng 119 là: Thứ Hai:[10:00-23:00], Thứ Ba:[10:00-23:30], Thứ Tư:[10:00-23:30], Thứ Năm:[10:00-23:30], Thứ Sáu:[10:00-23:30], Thứ Bảy:[10:00-23:30], Chủ Nhật:[10:00-23:30]

nhà hàng 119 có website không?

Địa chỉ trang web của nhà hàng 119 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Oryzaa Restaurant - Bình Dương