Nhà Hàng 123 Zô – ấp Đồn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 6X4X+QF2, ấp Đồn, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0868 397 997
Trang web
Tọa độ 212.068.977, 1.059.986.327

 


Địa chỉ Nhà Hàng 123 Zô ở đâu?

6X4X+QF2, ấp Đồn, Yên Phong, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng 123 Zô như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng 123 Zô là: Chủ Nhật:[10:00-14:00], Thứ Hai:[10:00-14:00], Thứ Ba:[10:00-14:00], Thứ Tư:[10:00-14:00], Thứ Năm:[10:00-14:00], Thứ Sáu:[10:00-14:00], Thứ Bảy:[10:00-14:00]

Nhà Hàng 123 Zô có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng 123 Zô là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Ẩm thực 3 miền - Đắk Blà