Nha Hang 96 – Vĩnh Trại

Thông tin liên hệ

Địa chỉ VQ48+P64, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 0205 3872 328
Trang web
Tọa độ 218.567.716, 1.067.655.779

 


Địa chỉ Nha Hang 96 ở đâu?

VQ48+P64, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Giờ làm việc của Nha Hang 96 như thế nào?

Giờ làm việc của Nha Hang 96 là: Chủ Nhật:[09:30-22:00], Thứ Hai:[09:30-22:00], Thứ Ba:[09:30-22:00], Thứ Tư:[09:30-22:00], Thứ Năm:[09:30-22:00], Thứ Sáu:[09:30-22:00], Thứ Bảy:[09:30-22:00]

Nha Hang 96 có website không?

Địa chỉ trang web của Nha Hang 96 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà hàng Biển Xanh - Hàng Văn Thụ0