Nhà hàng ẩm thực 3 miền Sao Mai – Duy Tân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 9XCW+M29, Duy Tân, Kon Tum, Việt Nam
Số điện thoại 0384 457 568
Trang web
Tọa độ 143.716.586, 1.079.951.036

 


Giờ làm việc của Nhà hàng ẩm thực 3 miền Sao Mai như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng ẩm thực 3 miền Sao Mai là: Thứ Hai:[06:30-22:00], Thứ Ba:[06:30-22:00], Thứ Tư:[06:30-22:00], Thứ Năm:[06:30-22:00], Thứ Sáu:[06:30-22:00], Thứ Bảy:[06:30-22:00], Chủ Nhật:[06:30-22:00]

Nhà hàng ẩm thực 3 miền Sao Mai có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng ẩm thực 3 miền Sao Mai là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Oishi - Pizza - P. Đề Thám