Nhà hàng ẩm thực Nhà Quê – Bàu Năng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 123 Trường Hòa – Chà Là, Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh 80000, Việt Nam
Số điện thoại 091 849 01 17
Trang web https://amthucnhaque.vn/
Tọa độ 113.000.325, 1.061.753.358

 


Địa chỉ Nhà hàng ẩm thực Nhà Quê ở đâu?

123 Trường Hòa – Chà Là, Bàu Năng, Dương Minh Châu, Tây Ninh 80000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng ẩm thực Nhà Quê như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng ẩm thực Nhà Quê là:

Nhà hàng ẩm thực Nhà Quê có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng ẩm thực Nhà Quê là: https://amthucnhaque.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Sen đá TY - Ngọc Thiện