Nhà hàng Ẩm thực Quan họ Phú Sơn – Suối Hoa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Phố Phúc Sơn – Phường Vũ Ninh – TP Bắc Ninh, TP Bắc Ninh, Suối Hoa, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3871 111
Trang web https://phusonresort.business.site/
Tọa độ 21.191.374.399.999.900, 1.060.748.491

 


Địa chỉ Nhà hàng Ẩm thực Quan họ Phú Sơn ở đâu?

Phố Phúc Sơn – Phường Vũ Ninh – TP Bắc Ninh, TP Bắc Ninh, Suối Hoa, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Ẩm thực Quan họ Phú Sơn như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Ẩm thực Quan họ Phú Sơn là:

Nhà hàng Ẩm thực Quan họ Phú Sơn có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Ẩm thực Quan họ Phú Sơn là: https://phusonresort.business.site/

Hình ảnh

Xem thêm:  Quinter Central Nha Trang - Nha Trang