Nhà Hàng Ăn Uống Thảo Xương – Nam Hà

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 125 Đ. Hà Huy Tập, Nam Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam
Số điện thoại 0239 3854 917
Trang web
Tọa độ 183.343.687, 10.589.962.039.999.900

 


Địa chỉ Nhà Hàng Ăn Uống Thảo Xương ở đâu?

125 Đ. Hà Huy Tập, Nam Hà, Hà Tĩnh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Ăn Uống Thảo Xương như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Ăn Uống Thảo Xương là: Thứ Ba:[06:00-23:00], Thứ Tư:[06:00-23:00], Thứ Năm:[06:00-23:00], Thứ Sáu:[06:00-23:00], Thứ Bảy:[06:00-23:00], Chủ Nhật:[06:00-23:00], Thứ Hai:[06:00-23:00]

Nhà Hàng Ăn Uống Thảo Xương có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Ăn Uống Thảo Xương là:

Hình ảnh

Xem thêm:  NHÀ HÀNG 169 - Chùa Hang