Nhà hàng Anh Em Quán – Dương Kinh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Xóm 1 Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 093 346 99 66
Trang web
Tọa độ 20.799.088.299.999.900, 10.671.202.029.999.900

 


Địa chỉ Nhà hàng Anh Em Quán ở đâu?

Xóm 1 Hải Thành, Dương Kinh, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Anh Em Quán như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Anh Em Quán là: Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Nhà hàng Anh Em Quán có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Anh Em Quán là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Mai Linh - Chiềng Sinh