Nhà Hàng Bảo Ngọc 306 Hùng Vương – Vị Hoàng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ C5PJ+GH9, Vị Hoàng, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam
Số điện thoại 091 530 36 88
Trang web
Tọa độ 204.362.759, 1.061.814.998

 


Địa chỉ Nhà Hàng Bảo Ngọc 306 Hùng Vương ở đâu?

C5PJ+GH9, Vị Hoàng, TP. Nam Định, Nam Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Bảo Ngọc 306 Hùng Vương như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Bảo Ngọc 306 Hùng Vương là: Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00]

Nhà Hàng Bảo Ngọc 306 Hùng Vương có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Bảo Ngọc 306 Hùng Vương là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Cơm Minh Thủy 1 Cơm Bắc - Hàm Tân