Nhà Hàng Chang Chang Seafood – đường 36m

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đức Ninh Đông, Đường Phạm Văn Đồng, đường 36m, Đồng Hới, Quảng Bình 510000, Việt Nam
Số điện thoại 0232 3910 555
Trang web http://www.changchangfamily.com/
Tọa độ 174.640.588, 1.066.061.824

 


Địa chỉ Nhà Hàng Chang Chang Seafood ở đâu?

Đức Ninh Đông, Đường Phạm Văn Đồng, đường 36m, Đồng Hới, Quảng Bình 510000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Chang Chang Seafood như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Chang Chang Seafood là: Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00], Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00]

Nhà Hàng Chang Chang Seafood có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Chang Chang Seafood là: http://www.changchangfamily.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Thịt Chó Đức Thắng - Thành phố Thái Nguyên