Nhà hàng chay Phúc An – Tam Thuận

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 547 Nguyễn Tất Thành, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng 50503, Việt Nam
Số điện thoại 090 594 92 91
Trang web
Tọa độ 160.737.281, 1.082.032.435

 


Địa chỉ Nhà hàng chay Phúc An ở đâu?

547 Nguyễn Tất Thành, Tam Thuận, Thanh Khê, Đà Nẵng 50503, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng chay Phúc An như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng chay Phúc An là: Thứ Hai:[10:00-21:00], Thứ Ba:[10:00-21:00], Thứ Tư:[10:00-21:00], Thứ Năm:[10:00-21:00], Thứ Sáu:[10:00-21:00], Thứ Bảy:[10:00-21:00], Chủ Nhật:[10:00-21:00]

Nhà hàng chay Phúc An có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng chay Phúc An là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Bình Còi - La Phù