Nhà hàng chay Trường Thọ – Cầu Đất

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 56 P. Tô Hiệu, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0704 133 850
Trang web http://truongthospa.vn/
Tọa độ 208.519.854, 1.066.842.719

 


Địa chỉ Nhà hàng chay Trường Thọ ở đâu?

56 P. Tô Hiệu, Cầu Đất, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng chay Trường Thọ như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng chay Trường Thọ là: Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00]

Nhà hàng chay Trường Thọ có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng chay Trường Thọ là: http://truongthospa.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng A Thảo Gà cựa - Trâu tươi - Cá sông - Ph.Tiên Cát