Nhà hàng Chim Bốn Mùa Bắc Ninh – Suối Hoa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 53RG+38Q, Ngô Gia Tự, Suối Hoa, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0222 3818 566
Trang web
Tọa độ 21.190.206.399.999.900, 1.060.758.496

 


Địa chỉ Nhà hàng Chim Bốn Mùa Bắc Ninh ở đâu?

53RG+38Q, Ngô Gia Tự, Suối Hoa, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Chim Bốn Mùa Bắc Ninh như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Chim Bốn Mùa Bắc Ninh là: Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00], Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00]

Nhà hàng Chim Bốn Mùa Bắc Ninh có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Chim Bốn Mùa Bắc Ninh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Tố Uyên - Đắk Mil