NHÀ HÀNG DU LỊCH KHÁNH AN ( KA.JSC ) – Nhơn Lý

Thông tin liên hệ

Địa chỉ V7JQ+FX9, Lý Hòa, Nhơn Lý, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0387 234 577
Trang web
Tọa độ 13.881.156.299.999.900, 1.092.899.906

 


Địa chỉ NHÀ HÀNG DU LỊCH KHÁNH AN ( KA.JSC ) ở đâu?

V7JQ+FX9, Lý Hòa, Nhơn Lý, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của NHÀ HÀNG DU LỊCH KHÁNH AN ( KA.JSC ) như thế nào?

Giờ làm việc của NHÀ HÀNG DU LỊCH KHÁNH AN ( KA.JSC ) là: Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00], Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[06:30-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00]

NHÀ HÀNG DU LỊCH KHÁNH AN ( KA.JSC ) có website không?

Địa chỉ trang web của NHÀ HÀNG DU LỊCH KHÁNH AN ( KA.JSC ) là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Tonkin Coffee & Bakery - Lương Khá Thien