Nhà Hàng Đức Cương – TT. Lộc Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ QW96+6P4, TT. Lộc Bình, Lộc Bình, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 097 699 90 09
Trang web
Tọa độ 217.680.156, 1.069.118.314

 


Địa chỉ Nhà Hàng Đức Cương ở đâu?

QW96+6P4, TT. Lộc Bình, Lộc Bình, Lạng Sơn, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Hàng Đức Cương như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Hàng Đức Cương là: Thứ Ba:[08:00-22:00], Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[08:00-22:00]

Nhà Hàng Đức Cương có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Hàng Đức Cương là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Quán Ăn Ngọc Tuyền - Sơn Đông