Nhà hàng Đức Dê 2 – Ninh Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Ninh Phú, Ninh Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0867 874 858
Trang web
Tọa độ 202.178.211, 10.597.129.679.999.900

 


Địa chỉ Nhà hàng Đức Dê 2 ở đâu?

Ninh Phú, Ninh Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà hàng Đức Dê 2 như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà hàng Đức Dê 2 là: Thứ Ba:[07:30-23:00], Thứ Tư:[07:30-23:00], Thứ Năm:[07:30-23:00], Thứ Sáu:[07:30-23:00], Thứ Bảy:[07:30-23:00], Chủ Nhật:[07:30-23:00], Thứ Hai:[07:30-23:00]

Nhà hàng Đức Dê 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà hàng Đức Dê 2 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng Sáng My - Cốc Lếu